مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی


اطلاعیه بازدید علمی اساتید محترم گروه محیط زیست ( سرکار خانم دکتر حجازی )

بازدید علمی اساتید محترم گروه محیط زیست سرکارخانم دکتر حجازی، سرکارخانم دکتر سجادی دروس انسان و محیط ،محیط زیست و کشاورزی ،گیاهان ابزی،پارکداری و مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده از باغ ملی گیاهشناسی روز شنبه مورخ۷/۲/۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه خیلی مهم در خصوص سامانه پژوشیار (قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی)

لزوم ثبت نام اعضا محترم هیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت و مدعو) و دانشجویان مقاطع تحصیلات تمکمیلی در سامانه پژوهشیار به آدرس https://ris.iau.ac.ir حد اکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸

ادامه مطلب
اطلاعیه بسیار مهم

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ارشد صنایع غذایی ورودی ۹۷ که درس سمینار با اقای دکتر حسینی داشتند مشخصه ۹۴۸۱ استاد این درس به اقای دکتر توکلی پور تغییر یافته است (ابراهیمی ثمرین .رزاقی.ستوده نژاد .شیرلزی فردی .طباطبایی.عوض زاده .گلابگیر .و نظیفی )

قابل توجه دانشجویان ارشد صنایع غذایی ورودی ۹۷ که درس سمینار با اقای دکتر حسینی داشتند مشخصه ۹۴۸۱ استاد این درس به اقای دکتر توکلی پور تغییر یافته است (ابراهیمی ثمرین .رزاقی.ستوده نژاد .شیرلزی فردی .طباطبایی.عوض زاده .گلابگیر .و نظیفی )

ادامه مطلب

اطلاعیه خیلی خیلی مهم در رابطه با دانشجویان کارشناسی شیمی محیط زیست

با توجه به هماهنگی های انجام شده با ستاد، دانشجویان کارشناسی شیمی محیط زیست فقط در تاریخ های ۲۳ لغایت ۲۵ تیر ماه ۹۷ می توانند با مراجعه به مدیر آموزش دانشکده آقای صمدی دروسی انتخابی خود را در نیمسال اول ۹۸-۹۷ تعیین نمایند و در صورت عدم مراجعه حق هیچگونه اعتراضی در خصوص ثبت نام نخواهند داشت"

ادامه مطلب