اخبار

اطلاعیه خیلی خیلی مهم در رابطه با دانشجویان کارشناسی شیمی محیط زیست

با توجه به هماهنگی های انجام شده با ستاد، دانشجویان کارشناسی شیمی محیط زیست فقط در تاریخ های ۲۳ لغایت ۲۵ تیر ماه ۹۷ می توانند با مراجعه به مدیر آموزش دانشکده آقای صمدی دروسی انتخابی خود را در نیمسال اول ۹۸-۹۷ تعیین نمایند و در صورت عدم مراجعه حق هیچگونه اعتراضی در خصوص ثبت نام نخواهند داشت"

ادامه مطلب
کلاس درس فیزیک ۱ آقای دکتر لاری روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به جای ساعت ۰۷:۴۰ از ساعت ۱۲:۲۰ برگزار میگردد.

کلاس درس فیزیک ۱ آقای دکتر لاری روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به جای ساعت ۰۷:۴۰ از ساعت ۱۲:۲۰ برگزار میگردد.

کلاس درس فیزیک ۱ آقای دکتر لاری روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به جای ساعت ۰۷:۴۰ از ساعت ۱۲:۲۰ برگزار میگردد.

ادامه مطلب
برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

ادامه مطلب