اخبار

اطلاعیه بازدید علمی اساتید محترم گروه محیط زیست ( سرکار خانم دکتر حجازی )

بازدید علمی اساتید محترم گروه محیط زیست سرکارخانم دکتر حجازی، سرکارخانم دکتر سجادی دروس انسان و محیط ،محیط زیست و کشاورزی ،گیاهان ابزی،پارکداری و مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده از باغ ملی گیاهشناسی روز شنبه مورخ۷/۲/۹۸

ادامه مطلب

اطلاعیه خیلی مهم در خصوص سامانه پژوشیار (قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی)

لزوم ثبت نام اعضا محترم هیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت و مدعو) و دانشجویان مقاطع تحصیلات تمکمیلی در سامانه پژوهشیار به آدرس https://ris.iau.ac.ir حد اکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸

ادامه مطلب
اطلاعیه بسیار مهم

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

لزوم تطبیق واحد های عمومی انتخابی دانشجویان با لیست پیوست (لیست دروس عمومی که کلاس های آنها در دانشکده علوم و فنون برگزار میگیردد)

ادامه مطلب