اخبار دانشکده ها

اطلاعیه خیلی مهم در خصوص سامانه پژوشیار (قابل توجه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی)

لزوم ثبت نام اعضا محترم هیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت و مدعو) و دانشجویان مقاطع تحصیلات تمکمیلی در سامانه پژوهشیار به آدرس https://ris.iau.ac.ir حد اکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸

ادامه مطلب