آرشیو اخبار

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی به مناسبت انتصاب آقای دکتر لاری به ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران به مناسبت انتصاب آقای دکتر لاری به ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ادامه مطلب