آرشیو اخبار

ثبت نام دروس کارگاهی - نظری و علمی - آزمایشگاهی فقط از طریق اینترنت امکانپذیر است

از نیمسال دوم 93-92 انتخاب واحد کلیه دروس کارگاهی- نظری و عملی- آزمایشگاهی فقط از طریق اینترنت امکانپذیر می¬باشد، دانشجویان محترم نسبت به انتخاب درس و ساعت کلاس و محل برگزاری آن دقت لازم را نموده از مراجعه حضوری به آموزش، آزمایشگاه ها و مدیران محترم گروه خودداری فرمایند.

ادامه مطلب