اطلاعیه در مورد منابع آزمون جامع دکتری دانشکده علوم فنون

آزمون جامع

آزمون جامع
۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲ کد : ۹۱۸۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۷
منابع آزمون جامع رشته های دانشکده علوم وفنون دریایی

منابع آزمون جامع دکتری رشته  محیط زیست (آلودگیهای محیط زیست )درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

منابع آزمون جامع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگیهای محیط زیست وتنوع زیستی وارزیابی  وآمایش محیط زیست )درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

منابع آزمون جامع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگیهای محیط زیست وتنوع زیستی وارزیابی  وآمایش محیط زیست )درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

منابع آزمون جامع دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی 

منابع آزمون جامع دکتری رشته زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی 

منابع آزمون جامع دکتری رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری 

منابع آزمون جامع دکتری رشته شهرسازی 

 

منابع آزمون جامع دکتری رشته فیزیک دریا /گرایش ساحلی منابع آزمون جامع دکتری رشته فیزیک دریا /گرایش ساحلی 


نظر شما :