برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۴ کد : ۵۵۳۲ اخبار دانشکده ها اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۴۰
برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی
برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشکده علوم و فنون دریایی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد(اینترنتی ) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشکده علوم و فنون دریایی

 

تذکرمهم

ثبت نام از دانشجویان فقط در بازه زمانی اعلام شده و در روز و ساعت مشخص شده انجام خواهد شد. کلیه دانشجویانی که به هر دلیلی نمی توانند ثبت نام نمایند باید در بازه زمانی اعلام شده و روز و ساعت مشخص به مدیر محترم آموزش دانشکده مراجعه و ضمن بیان مسائل و مشکلات نسبت به تنظیم درخواست و ثبت آن در دبیرخانه اقدام فرمایند تا پس از رفع شدن آن مشکل امکان پیگیری مراحل ثبت نام میسر شود. اگر دانشجویی در این بازه مراجعه ننماید برابر مقررات رفتار خواهد شد و امکان ثبت نام از این افراد حتی با حضور در کلاس میسر نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی


نظر شما :