برد امور کلاس ها


 

کلاسهای خانم دکتر رستمی نیا روز چهار شنبه ۲۵ مهر ۹۷ تشکیل نمیگردد

 

- کلاس های خانم دکتر شیروانی روز سه شنبه 24 مهر 97 تشکیل نمیگردد


- قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته محیط زیست کلاس رسم فنی روزهای شنبه ساعت 16:20 تا 18:10 با استاد دکتر نظری انارستانی برگزار میگردد.


کلاس های استاد زمانی درس طرح آزمایشات روز پنجشنبه مورخ 26 مهر 97 تشکیل نمیگردد. 


کلاس طراحی پارک روز شنبه ساعت 13 تشکیل نمیگردد.


قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع  که درس ریاضیات ۲  روز شنبه دارند میرساند این درس با خانم دکتر  حق روستا از شنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد


درس کنترل کیفیت مواد غذایی روز دوشنبه مورخ 23 مهر 97 برگزار نمیگردد.