برد امور کلاس ها

دانشجوی گرامی از امروز 22 آبان 97 اخبار و اطلاعا ت تشکیل کلاس ها و برگزاری کلاس های جبرانی در کانال دانشکده علوم و فنون در پیام رسان سروش به آدرس iau_tnb_fonoon@  اطلاع رسانی میگردد.

 

کلاس های استاد قربانی روز دوشنبه 21 آبان 97 برگزار نمیگردد


کلاس های جبرانی خانم دکتر حجازی 

- درس زبان تخصصی پیشرفته روز یکشنبه 20 آبان ساعت 12:00 الی13:00 

- کارگاه برنامه ریزی روز دوشنبه 21 آبان 97 ساعت 10:00 الی 13:00 در کلاس 101

- درس اقتصاد محیط زیست روز شنبه 26 آبان 97 از ساعت 12:00 الی 13:00 

- درس زبان تخصصی پیشرفته روز یکشنبه 27 آبان 97 از ساعت 12:00 الی 13:00 

- درس روش تحقیق روز دوشنبه 28 آبان از ساعت 10:00 الی 11:30 در کلاس 101

- درس مبانی علوم محیط زیست روز دوشنبه 28 آبان از ساعت 11:30 الی 13:00 در کلاس 101

- درس ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست اروز دوشنبه 28 آبان ز ساعت 13:00 الی 14:30 ادر کلاس 101


کلاس جبرانی درس زبان عمومی استاد روح اله زاده عبادی روز سه شنبه مورخ 22 آبان 97 ساعت 09:10 الی 11:00 در سالن اجتماعات برگزار میگردد


کلاس جبرانی درس تکنولوژی قند استاد زرندی روز چهارشنبه 23 آبان 97 ساعت 14:40 الی 16:10 و 16:20 الی 17:50 در سالن اجتماعات برگزار میگردد


کلاس صنایع آشامیدنی استاد نیکخواه روز یکشنبه 20 آبان 97 برگزار نمیگردد


کلاس های خانم دکتر یادگاریان روز دوشنبه 21  آبان برگزار نمیگردد


کلاس های خانم دکتر مورکی روز سه شنبه 15 آبان 97 تشکیل نمیگردد  و جبرانی این کلاس هفته بعد روز سه شنبه مورخ 22 آبان 97 در همان کلاس ساعت 12 الی 13 برگزار میگردد


کلاس های ساعت 13 به بعد  آقای دکتر طیبی روز سه شنبه 15 آبان برگزار نمیگردد


کلاس جبرانی درس برنامه ریزی محیط زیست آقای دکتر جوزی روز پنجشنبه 1 آذر 97 از ساعت 09:00 14:30 در کلاس 102 در ساعت های 09:00 الی 10:40 و 10:50 الی 12:00 و 13:00 الی 14:30 برگزار میگردد


کلاس جبرانی درس تکنولوژی قند خانم دکتر زرندی روز چهارشنبه 23 آبان 97 از ساعت 14:40 الی 16:10 و 16:20 الی 17:50 در سالن اجتماعات برگزار میگردد


کلاس های خانم دکتر صفائیان روز سه شنبه 15 ابان تشکیل نمیگردد


کلاس درس زبان تخصصی دکتر عمادی روز های شنبه مطابق گذشته هر هفته ساعت 13 برگزاری میگردد 


کلاس جبرانی خانم دکتر صفائیان روز پنجشنبه 10 آبان 97 ساعت 07:40 الی 09:00 در کلاس 102 (حیاط کنار پنجره انتشارات) برگزار میگردد


کلاس فارسی  استاد مهاجری امیرکلایی روز دوشنبه 7 آبان 97 تشکیل نمیگردد.


کلاس های خانم دکتر زرندی روز یکشنبه 6 آبان 97 تشکیل نمیگردد


کلاس های استاد داودوندی روز دوشنبه 7 آبان 97 برگزار نمیگردد.


کلاس جبرانی درس آلاینده های پایدار خانم دکتر سجادی روز یکشنبه 6 آبان 97 روز 12:00 الی 13:00 در کلاس 201 برگزار میگردد.


کلاس جبرانی درس روش تحقیق دکتر شکوری روز 12 آبان 97 از ساعت 07:40 الی 09:00 در کلاس 102 (حیاط کنار انتشارات) برگزار میگردد.

کلاس جبرانی درس تولید محصولات کشاورزی  دکتر شکوری روز 12 آبان 97 از ساعت 09:10  الی 11:25 و 13:00 الی 15:15 و 15:25 الی 17  در کلاس 102 (حیاط کنار انتشارات) برگزار میگردد.


کلاس های خانم دکتر امتیاز جو فر دا شنبه 5 آبان تشکیل نمیگردد. 


قابل توجه مهم دانشجویان  ارشد و دکترای صنایع غذایی  کلیه دانشجویان جهت اطلاع از برنامه جدید خود به پورتال شخصی خود مراجعه نمایند


دانشجویان مقطع دکترا  صنایع   ۱..علیزاده لیلا ۲...کامرانی کاظم ۳...مرادی کشک سرا کریم برای اطلاع از برنامه جدید درسی به پورتال شخصی خود مراجعه کنند


کلاس های خانم دکتر حجازی روز شنبه 5 آبان 97 برگزار نمی گردد


 

کلاسهای خانم دکتر رستمی نیا روز چهار شنبه ۲۵ مهر ۹۷ تشکیل نمیگردد

 

- کلاس های خانم دکتر شیروانی روز سه شنبه 24 مهر 97 تشکیل نمیگردد


- قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته محیط زیست کلاس رسم فنی روزهای شنبه ساعت 16:20 تا 18:10 با استاد دکتر نظری انارستانی برگزار میگردد.


کلاس های استاد زمانی درس طرح آزمایشات روز پنجشنبه مورخ 26 مهر 97 تشکیل نمیگردد. 


کلاس طراحی پارک روز شنبه ساعت 13 تشکیل نمیگردد.


قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع  که درس ریاضیات ۲  روز شنبه دارند میرساند این درس با خانم دکتر  حق روستا از شنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد


درس کنترل کیفیت مواد غذایی روز دوشنبه مورخ 23 مهر 97 برگزار نمیگردد.