قابل توجه دانشجویان محیط زیست (ابراهام .اسلام کیش . امیر ابادی .صالحی .ضیا توانا . غلامی . گرامی و نیکوکاران ) که درس رسم فنی به صورت چهارجلسه ای اخذ نموده بودند می رساند این درس از روز شنبه ساعت ۱۶ و ۲۰ تا ۱۸ و ۱۰ با اقای دکتر انارستانی برگزار خواهد شدق

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۸ کد : ۶۳۵۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۰

قابل توجه دانشجویان محیط زیست (ابراهام .اسلام کیش . امیر ابادی .صالحی .ضیا توانا . غلامی . گرامی و نیکوکاران ) که درس رسم فنی  به صورت چهارجلسه ای اخذ نموده بودند می رساند این درس از روز شنبه ساعت ۱۶ و ۲۰ تا ۱۸ و ۱۰ با اقای دکتر انارستانی برگزار خواهد شد


نظر شما :