اطلاعیه مهم (حذف کلاسهای زیر حد نصاب رشته صنایع غذایی )

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۶ کد : ۶۳۵۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۶

اطلاعیه مهم (حذف کلاسهای زیر حد نصاب  رشته صنایع غذایی )

مشخصه ۶۲۶۷  درس زبان تخصصی با خانم اله داد  مشخصه ۶۲۷۷ درس تکنولوری غلات با خانم دکتر رفیعی مشخصه ۶۲۹۰ درس کنسرو سازی با حانم‌دکتر موسوی و مشخصه ۸۸۰۴ درس ریاضی ۲ با اقای دکتر نصرالهی و مشخصه ۸۸۵۲ درس عملیات واحد در مهندسی به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف گردیده و دانشجویانی که تداخل ساعت با کر مشابه این دروس نداشتند در کد های دیگر ادغام شدند  

دانشجویان بهمن پور دشت لعلی رفیعی نوروزیان از تکنولوژی غلات 
دانشجویان خوش گفتار و شهرکی از کتسرو سازی و  رفیعی علمی فر فعال پاپلی کریمی کشفی
و دانشجویان درس رباضی ۲ ابراهیمی پور اشکان روحی شاکری و ملکی به دلیل تداخل ساعت  حذف گردیدند


نظر شما :